Holowanie pojazdu a przepisy polskiego prawa

Holowanie pojazdu jest czynnością, która może być konieczna w sytuacjach awaryjnych lub w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego. Jednak nie każdy może holować dowolny pojazd i nie każdy sposób holowania jest dozwolony. W tym artykule przedstawimy podstawowe zasady i wymagania prawne dotyczące holowania pojazdów w Polsce.

 

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, holowanie pojazdu jest możliwe tylko wtedy, gdy:

– pojazd holowany nie może samodzielnie poruszać się po drodze z powodu uszkodzenia lub braku paliwa,
– pojazd holowany nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska,
– pojazd holujący ma odpowiednią masę i moc do holowania danego pojazdu,
– pojazd holujący i holowany są połączone za pomocą liny, łańcucha lub sztywnego elementu,
– odległość między pojazdem holującym a holowanym nie przekracza 4 metrów,
– na tylnym pojeździe umieszczona jest tablica oznaczająca holowanie,
– kierowca pojazdu holowanego posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii i jest trzeźwy,
– kierowca pojazdu holującego zachowuje szczególną ostrożność i dostosowuje prędkość do warunków ruchu.

 

Istnieją jednak pewne wyjątki od tych zasad. Nie można holować:

– motocykli, motorowerów, rowerów i innych jednośladowych pojazdów mechanicznych,
– przyczep i naczep bez własnego układu hamulcowego,
– pojazdów z uszkodzonym układem kierowniczym lub hamulcowym,
– pojazdów z uszkodzonymi światłami lub sygnałami ostrzegawczymi,
– pojazdów z niewidocznymi tablicami rejestracyjnymi lub brakiem dowodu rejestracyjnego.

W takich przypadkach należy wezwać pomoc drogową lub lawetę, która przetransportuje pojazd do najbliższego warsztatu lub miejsca postojowego.

 

Holowanie pojazdu wiąże się również z pewnymi ograniczeniami prędkości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, maksymalna prędkość dla zestawu pojazdów składającego się z pojazdu holującego i holowanego wynosi:

– 50 km/h w terenie zabudowanym,
– 70 km/h poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych,
– 80 km/h na drogach dwujezdniowych i autostradach.

Należy również pamiętać, że zestaw pojazdów składający się z pojazdu holującego i holowanego nie może wyprzedzać innych pojazdów na drogach jednojezdniowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.

Holowanie pojazdu jest więc czynnością, która wymaga znajomości i przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych. Nieprawidłowe lub nielegalne holowanie może skutkować mandatem, punktami karnymi lub nawet utratą prawa jazdy. Dlatego zanim podejmiemy się holowania innego pojazdu, warto upewnić się, że spełniamy wszystkie warunki i wymagania. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych problemów i zagwarantujemy sobie i innym uczestnikom ruchu bezpieczną podróż.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!